φανερός

φανερός
-ή, -ό
επίρρ.
1. αυτός που φαίνεται, ορατός, ευδιάκριτος: Από εδώ είναι φανερό το μονοπάτι.
2. σαφής, ξεκάθαρος: Είναι φανερή συκοφαντία.

Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • φανερός — visible masc nom sg φανερός visible masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φανερός — ή, ό / φανερός, ά, όν, ΝΜΑ, και θηλ. και ός, και φανειρός, ά, όν, Α 1. αυτός που φαίνεται, ορατός, εμφανής, ευδιάκριτος (α. «φανερός στόχος για τους εχθρούς» β. «τὸ δὲ πάλαι φανερῶν τῶν πηγῶν οὐσῶν», Θουκ.) 2. φρ. «στα φανερά» και «ἐς [και εἰς]… …   Dictionary of Greek

  • φανερώτερον — φανερός visible adverbial comp φανερός visible masc acc comp sg φανερός visible neut nom/voc/acc comp sg φανερός visible masc acc comp sg φανερός visible neut nom/voc/acc comp sg φανερός visible adverbial …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φανερωτάτων — φανερός visible fem gen superl pl φανερός visible masc/neut gen superl pl φανερός visible fem gen superl pl φανερός visible masc/neut gen superl pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φανερωτέραις — φανερός visible fem dat comp pl φανερωτέρᾱͅς , φανερός visible fem dat comp pl (attic) φανερός visible fem dat comp pl φανερωτέρᾱͅς , φανερός visible fem dat comp pl (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φανερωτέρων — φανερός visible fem gen comp pl φανερός visible masc/neut gen comp pl φανερός visible fem gen comp pl φανερός visible masc/neut gen comp pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φανερά — φανερός visible neut nom/voc/acc pl φανερά̱ , φανερός visible fem nom/voc/acc dual φανερά̱ , φανερός visible fem nom/voc sg (attic doric aeolic) φανερός visible neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φανερόν — φανερός visible masc acc sg φανερός visible neut nom/voc/acc sg φανερός visible masc/fem acc sg φανερός visible neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φανερώτατα — φανερός visible adverbial superl φανερός visible neut nom/voc/acc superl pl φανερός visible adverbial superl φανερός visible neut nom/voc/acc superl pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φανερώτατον — φανερός visible masc acc superl sg φανερός visible neut nom/voc/acc superl sg φανερός visible masc acc superl sg φανερός visible neut nom/voc/acc superl sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”